Ekomatkailu

Ekomatkailulla tarkoitetaan luonnon ehdoilla tapahtuvaa turismia. Ekomatkailun tulee tapahtua kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti niin, että myös alkuperäiskulttuureja kunnioitetaan. Ekomatkailija suosii myös aina ekologisia matkustustapoja, kuten raideliikennettä ja kimppakyytejä.