Ekoturismi kestävän kehityksen periaatteilla

Matkailu on monella tapaa mitä parhain harrastus. Se avartaa maailmankuvaa, opettaa uusia asioita vieraista kulttuureista sekä tarjoaa upeita elämyksiä. Yhä useampi ihminen ympäri maailmaa on oivaltanut tämän ja siksi matkailu on yhä suositumpaa. Matkustaminen on myös edullisempaa nykyisin, mikä mahdollistaa sen, että yhä useampi pääsee reissaamaan.

Matkailuun liittyvät ongelmat

Mitä useampi ihminen matkailee, sitä enemmän matkailuun liittyy myös ongelmia. Matkustaminen itsessään, siis erilaisten liikennevälineiden käyttö, on merkittävä tekijä, kun puhutaan esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja päästöistä. Jokaiselle on selvää, että etenkin lentomatkustaminen on ympäristölle haitallista. Vähemmälle huomiolle jää usein se, mitä itse kohteessa tapahtuu, kun turistimassat löytävät jonkun uuden paikan vierailulleen.

Vaikka matkailu tuo aina rahaa ja varallisuutta alueelle, sillä voi olla myös ikäviä vaikutuksia. Luonto kärsii väistämättä, jos ympärillä on jatkuvaa liikehdintää. Myös alueen väestö saattaa häiriintyä matkailusta ja esimerkiksi kulttuurihistorialliset kohteet joutuvat riskivyöhykkeelle.

Mitä on ekoturismi?

Matkailun lieveilmiöt ovat synnyttäneet niin sanotun vihreän ekomatkailun ajatuksen. Ekoturismi on matkailua, joka tapahtuu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tavoitteena on, että ihmiset saavat edelleen matkustaa ja kokea uusia asioita niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän rasitusta ympäristölle.

Ekoturismin periaatteisiin liittyy se, että matkustamisessa suositaan lähialueita, jonne voi matkustaa raideliikennettä hyödyntäen tai yhteiskäyttöisillä autoilla – tai parhaassa tapauksessa polkupyörällä. Tällöin itse liikkumisesta aiheutuu mahdollisimman vähän päästöjä tai rasitusta ympäristölle.

Toiseksi kohteessa majoittuminen ja muut toimet on suunniteltu alueen erityispiirteet huomioiden niin, että matkailu ei häiritse esimerkiksi eläimiä tai tuhoa ympäristöä, arvokkaita rakennuksia tai kulttuurisia kohteita.

Kolmanneksi ekomatkailuun sisältyy ajatus kouluttautumisesta. Monesti matkan kohteena on tutustuminen johonkin luontokohteeseen, josta matkaopas kertoo enemmän ja perehdyttää turistit tarkemmin ilmiöön. On hyvin olennaista, että turisteille kerrotaan seikkaperäisesti, miten he omalla toiminnallaan voivat edesauttaa esimerkiksi alueen monimuotoisuuden lisäämistä.

Toisaalta on tarpeellista kertoa, mitkä asiat heidän arkisissa valinnoissaan saattavat aiheuttaa ympäristöongelmia. Esimerkiksi Suomessa kuluttajia kehotetaan välttämään muoviroskan synnyttämistä. Ekomatkailulla monesti vielä kerätään varoja jonkin tärkeän alueen tai vaikkapa uhainalaisen eläimen suojeluun. Ei siis ihme, että ekoturismi kasvattaa jatkuvasti suosiotaan.