Suomen luonto

Suomalainen luonto koostuu sekä viljelymaista ja metsätalousmetsistä että järvistä ja kaupunkiluonnosta. Lähes luonnontilassa olevaa metsää ja suoaluetta on luonnon- ja kansallispuistoissa eri puolilla maata. Suurin osa Suomen luonnosta on siis jotenkin ihmisen toiminnan alaista, mikä ei välttämättä tarkoita aina huonoa. Tämä riippuu siitä, miten esimerkiksi metsänhoitoa tai maanviljelystä harjoitetaan.

Vahva kallioperä leimaa Suomen luontoa

Suomen luonnon ominaisuuksiin kuuluu myös vahva kallioperä. Suomi sijaitsee vakaalla alueella, jossa on harvoin odotettavissa esimerkiksi maanjäristyksiä tai muita vastaavia luonnonilmiöitä. Myös suuri järvien määrä on Suomen erityispiirre. Ja vaikka Suomesta löytyy tuntureita, maassa on kuitenkin yleisesti ottaen pienet korkeuserot. Eri alueiden välillä on eroja: etenkin Länsi-Suomessa on hyvinkin tasaista ja Keski- ja Itä-Suomessa ei, sillä alue on täynnä pieni mäkiä.

Vesistöt ovat Suomessa tyypillisiä

Iso osa Suomesta on meren rannalla. Tällä on vaikutuksensa ympäröivään luontoon. Vettä on paljon myös sisämaassa, itseasiassa 10 prosenttia Suomen pinta-alasta on vesistöjä. Tästä syystä joka puolella Suomessa törmää veteen joko meren, järvien tai lampien muodossa.

Metsät ovat Suomen rikkaus

Jos Suomessa on paljon vettä, niin paljon on myös metsää. Kokonaiset 78 prosenttia pinta-alasta on metsien peitossa, mikä on maailmanlaajuisestikin ajatellen todella paljon. Euroopassa missään muussa maassa ei ole yhtä paljon metsaa ja globaalistikin Suomi on kymmenenneksi metsäisin maa. Yleisimmät puut Suomen metsissä ovat mänty ja kuusi, myös lehtipuita löytyy, mutta ne ovat harvinaisempia. Suomalainen metsä on siis yleensä havupuiden peittämää.

Metsissä elää moninainen eläimistö

Suomen luontoon kuuluvat tietenkin myös monenlaiset eläimet. Karhut, sudet, hirvet, ahmat ja ilvekset ovat suomalaisen luonnon hienoimpia ja tunnetuimpia otuksia. Määrällisesti löytyy tietenkin enemmän pienempiä eläimiä, kuten myyriä ja jäniksiä. Rakkain suomalainen eläin on tietenkin saimaannorppa, jonka suojelusta suomalaiset ovat innostuneet etenkin viime vuosina. Suomessa elää myös uhanalaisena eläimenä huomiota saanut liito-orava.

Suomen luonnossa on myös paljon eläimiä, jotka ovat sinne päätyneet ihmisen toiminnan seurauksena. Esimerkiksi turkistarhoilta on karannut minkkejä ja supikoiria, jotka eivät kuulu alunperin Suomen luontoon. Kaupungeissa omistajiltaan karanneet lemmikkikanit ovat levinneet etenkin Etelä-Suomessa, jossa ne pärjäävät ympäri vuoden leudon talven ansiosta.